به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، روز دوشنبه مورخ 1401/01/29 اولین جلسه شورای پژوهشی با حضور تمامی اعضای و همچنین اعضای هیات علمی در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار شد. ابتدا دکتر نصراله زاده، رئیس پژوهشکده در خصوص موضوعات مطرح شده توسط رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (مواردی نظیر تعامل بیشتر با دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و بخش های خصوصی، اثر بخشی طرح های تحقیقاتی، دستاوردهای قابل تجاری، مشارکت بیشتر با سازمان های اجرایی و دانشگاه ها و آینده پژوهی) را مورد تاکید قرار دارند. در ادامه دکتر صفری، در خصوص شرایط و قوانین همکاری با شرکت های دانش بنیان مواردی را بیان کرد و گزارشی از دستاوردهای پیشنهادی 1401 پژوهشکده، مشارکت با بخش های خصوصی و همچنین شرکت دانش بنیان راه آوران آینده دریا ارائه کردند. در پایان جلسه، اعضای شورا نیز نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code