به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، در راستای توسعه آبزی پروری سایر آبزیان سازمان شیلات ایران به منظور رفع چالش توسعه پرورش جلبک که نیازمند تولید  نشاء برای پرورش می باشد، اجرای عملیات پروژه دستيابی به دانش فنی تکثير جلبک های Ulva fasciata و Gracilariopsis persica به منظور ايجاد نرسری در تاریخ 1401/01/28 شروع گردید. پرورش جلبک مستلزم در دسترس بودن نشاء به مقدار لازم و با کیفیت مناسب می باشد که هم اکنون در پرورش های پایلوت به روش جمع آوری از رویشگاه های طبیعی انجام می شود که علاوه بر تخریب محیط زیست طبیعی، قابل اتکا برای سرمایه گذاری کلان به دلیل عدم امکان دسترسی در هر زمان و مکان می باشد. لذا این پروژه با هدف دستیابی به دانش فنی تولید نشاء به روش کشت بافت برنامه ریزی شده است که علاوه بر تأمین نیاز آتی، توسعه پرورش جلبک به نشاء باعث حفاظت از رویشگاه های طبیعی بوده و منجر به ایجاد اشتغال خرد با توسعه نرسری و تولید نشاء جلبک خواهد بود. پروژه مذبور به صورت مشترک با مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و با همکاری مجری ستادی از مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور انجام می شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code