به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، اولین جلسه شورای پژوهشی انستیتو در سال 1401 با حضور رئیس، معاونین و اعضای شورا به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص اولویت ها و برنامه های پژوهشی در سال جاری برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر شناور، رئیس انستیتو در خصوص جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوری و نحوه هزینه‌کرد آن در راستای بازسازی زیر ساخت ها و خرید تجهیزات مورد نیاز بخش های تحقیقاتی و بهره برداری از لنج تحقیقاتی کاوشگر کاسپین تاکید کردند. ایشان با اشاره به موضوعات عنوان شده در نشست اعضای هیأت علمی و محققین با رئیس، معاونین و مشاورین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از تشکیل کمیته دانش بنیان به منظور تقویت تعاملات با این شرکت ها و برقراری ارتباط مناسب با آنها در راستای پشتیبانی و حمایت از تولید و اشتغال آفرینی خبر داد. دکتر شناور ابراز امیدواری کردند برقرای ارتباط مستمر با شرکت های دانش بنیان زمینه ساز تسریع انتقال دانش و فناوری به صنعت از یک سو و پوشش تنگناهای ناشی از کمبود نیروهای انسانی در موسسات تحقیقاتی از سوی دیگر خواهد شد. در این جلسه مهندس علیپور، معاون پشتیبانی و برنامه ریزی نیز طی سخنانی با اشاره به اعتبارات و درآمدهای کسب شده گزارشی از اقدامات انجام شده و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مذکور به اعضای شورا ارائه دادند. سپس دکتر محسنی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها، توضیحاتی را در خصوص وضعیت فعالیت های پژوهشی انستیتو در سال 1401 ارائه کردند. ایشان در سخنان خود به انجام پروژه های تحقیقی و ترویجی، جذب اعتبارات در قالب پروژه هایی خاص، ارتباط با دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان، ارائه سخنرانی های علمی با کیفیت و کاربردی توسط محققین انستیتو تاکید و خاطر نشان کردند انجام پروژه های تحقیقاتی با برونداد فناورانه و قابل تجاری سازی که دستاورد شاخصی را به صنعت ارائه دهد، در الویت می باشد. در بخش پایانی جلسه هر یک از مدیران بخش های تحقیقاتی توضیحاتی در خصوص برنامه ها و اولویت های بخش در سال 1401 عنوان کردند و نقطه نظرات خود را در زمینه رویکرد جدید وزارت متبوع مبنی بر ارتباط بیشتر با بخش های خصوصی و افزایش فعالیت های ترویجی و حضور محققین در مزارع بیان نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code