جمعه نهم اردیبهشت  1401 

برگزاری جلسه شورای تحقیقات استان مازندران

جلسه شورای تحقیقات استان مازندران با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاون توسعه مدیریت و منابع، مشاور سازمان ، رؤسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی استان مازندران در مرکز آموزش جهاد کشاورزی سلمان شهر برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 645 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن، جلسه شورای تحقیقات استان مازندران با حضور دکتر خیام نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر احمدی صومعه، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، دکتر دالوند، مشاور سازمان، دکتر رمضانپور، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و رؤسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی استان مازندران (دکتر لشگری، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر آقاجانزاده، رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، دکتر خسروی، رئیس معاونت برنج آمل، دکتر صفری، معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و دکتر رعیت پناه، رئیس مرکز ترویج هراز) در مرکز آموزش جهاد کشاورزی سلمان شهر برگزار شد.   در این جلسه خانم دکتر لشگری ضمن معرفی کوتاه مرکز و جایگاه ملی و بین المللی آن به عنوان مرکز راهبری شبکه مراکز آبزی پروری آسیا اقیانوسیه (ناکا)، به علت جانمایی مرکز در استان مازندران و بالادست رودخانه چشمه کیله شهرستان تنکاب اشاره کردند و به بیان چالش های صنعت سردآبی کشور و استان و دستاوردهای شاخص مرکز در حوزه های ماهی آزاد، ماهی قزل آلا و تخم چشم زده SPF قزل آلا جهت رفع چالش ها و اهمیت مولدسازی، بهگزینی و تولید انبوه ماهی آزاد دریای خزر جهت توسعه اقتصاد دریا محور پرداختند.  در انتها دکتر خیام نکویی ضمن تقدیر و تشکر از بیان گزارش عملکرد رؤسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی استان، با ارائه رهنمودهای کلیدی به تبیین سیاست های سازمان تات در راستای عملیاتی نمودن شعار سال (تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین) پرداختند و مراکز تحقیقاتی را به عنوان محوری ترین ابزار کشاورزی دانش بنیان معرفی نمودند. ایشان وظایف مراکز تحقیقاتی را تعامل با سازمان های اجرایی استان، حل چالش های بخش تولید و حفظ و حراست از عرصه های تحقیقاتی دانستند و به همکاری و مشارکت با بخش خصوصی جهت اجرایی نمودن یافته ها تأکید نمودند و ارتباط و همکاری بیشتر مراکز تحقیقات شیلات با سازمان شیلات ایران و بخش خصوصی را جهت افزایش تولید گوشت و تخم چشم زده ماهی و پرورش ماهی در قفس لازم و ضروری دانستند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code