به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین­ المللی ماهیان خاویاری_رشت، محققین انستیتو موفق به استحصال مجدد اسپرم از تاسماهی ایرانی طبیعی (دریایی) عادت­ دهی شده به شرایط پرورشی در قالب اجرای پروژه تحقیقاتی مصوب شدند. در این تحقیق که با هدف زنده نگهداشتن مولدین طبیعی ماهیان خاویاری پس از تکثیر به انجام رسید، ماهی پس از نگهداری و تغذیه در شرایط پرورشی طی مدت سه سال و نیم به اسپرم‌ دهی مجدد رسید. شایان ذکر است در این پژوهش برای بار دوم از یک مولد تاسماهی ایرانی طبیعی به وزن 15/5 کیلوگرم پس از هورمون­تراپی 250 میلی لیتر اسپرم با کیفیت مطلوب، با تحرک بالای 80 درصد و مدت زمان تحرک 30 دقیقه استحصال شد، اسپرم استحصال شده منجمد و در بانک اسپرم انستیتو ذخیره گردید تا در مواقع مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد. این ماهی برای اسپرم­ دهی چندباره به چرخه حیات بازگردانده شد. لازم به ذکر است پیش از این، مولدین ارزشمند خاویاری به دنبال صید از دریا و انجام فرایند تکثیر مصنوعی، کشته و از چرخه حیات حدف می­ شدند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code