به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری_ رشت، وبینار علمی تحت عنوان "تغذیه لارو ماهیان خاویاری و نقش آن در توسعه پایدار صنعت پرورش ماهیان خاویاری" توسط دکتر محمود محسنی، معاون پژوهش و فناوری انستیتو در شبکه دانش کشاورزی ارائه گردید.  دکتر محسنی مدرس این دوره آموزشی ضمن اشاره به تاریخچه ای از تکثیر و پرورش در ایران و جهان، موضوعات مختلفی نظیر ارزش و دلایل توسعه پرورش ماهیان خاویاری، معرفی گونه مناسب جهت پرورش، تولید آبزی پروری ماهیان خاویاری و چالش های موجود در پرورش آن، اهمیت تغذیه، مدیریت بهینه پرورش و تغدیه در مراحل لاروی و بچه ماهی، نقش کیفیت آب در پرورش لارو بچه ماهی، استراتژی های تغذیه در ماهیان خاویاری برای حاضرین در وبینار ارائه کرد. گفتنی است حدود 100 نفر از محققین، کارشناسان و بهره برداران زیر بخش آبزی پروری ماهیان خاویاری کشور در این وبینار حضور داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code