به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، سومین نشست هم اندیشی شکل گیری ناحیه نوآوری کشاورزی جلگه گیلان با هدف بررسی زمینه های همکاری مشترک در راستای شناسایی و حل چالش های موجود در بخش کشاورزی استان در سالن شورای دانشکده معماری دانشگاه گیلان برگزار شد. دکتر محمود محسنی، معاون پژوهش و فناوری و انتقال یافته های انستیتو ضمن حضور، نقطه نظرات و پیشنهادات انستیتو را در این خصوص ارائه نمود.  این نشست با حضور رئیس دانشگاه گیلان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، روسای پژوهشکده ها و موسسات و مراکز تحقیقاتی در راستای حرکت به سمت کشاورزی دانش بنیان برگزار گردید. راهکارهای حرکت به سمت توسعه دانش بنیان و پایدار محصولات کشاورزی، کاربردی نمودن دانش و پژوهش در دانشگاه گیلان و مراکز تحقیقاتی، تامین امنیت غذایی برای کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین حاضرین در نشست بر ضرورت اجرایی نمودن و تاسیس ناحیه نوآوری تاکید نمودند. در این نشست به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اجرای مطلوب تفاهم نامه کمیته راهبری ناحیه نوآوری کشاورزی جلگه گیلان منعقد گردید و مقرر شد با تشکیل کارگروه های تخصصی این روند تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code