به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، رئیس سازمان شیلات ایران به همراه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و هیات همراه وارد حوزه سواحل مکران شد که  دکتر اژدری، رئیس مرکز از بدو ورود ایشان و در بازدید از ظرفیت های صیادی و آبزی پروری شهرستان های کنارک، چابهار و دشتیاری به اتفاق مدیرکل شیلات استان وی را همراهی نمودند و در بحث های تخصصی و پژوهشی در حوزه های آبزی پروری بویژه پرورش سایر آبزیان از جمله جلبک های دریایی و صدف،پرورش ماهی در قفس، صید و صیادی و چالش های موجود در آن حوزه مشارکت نموده و نقش محوری مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور را در توسعه شیلات و ضرورت همراهی تحقیق و ترویج و اجرا و آینده پژوهشی بیان کردند.
همچنین رئیس سازمان به طور ویژه از بخش های مختلف مرکز بازدید کرد و در جلسه ای تخصصی ضمن استماع گزارش رئیس مرکز از فعالیت های در حال اجرای محققین به بیان رویکرد و نگاه دانش بنیانی سازمان شیلات در حوزه های صید، آبزی پروری، بهبود کیفیت و ارزش افزوده پرداخت. دکتر نادری، رئیس امور صید سازمان شیلات ایران نیز بر موضوع کاربردی بودن فعالیت های جاری مرکز اشاره نمود و خواستار تدوین پروژه های بیشتر در حوزه تون ماهیان به عنوان ظرفیت شیلاتی اول منطقه پرداخت و 
ضمن تقدیر و تشکر از همراهی بسیار ویژه تحقیقات با بخش اجرا و بخش خصوصی و اشاعه دانش صورت گرفته در این استان، بر هم افزایی بیشتر به خاطر ظرفیت های بیشتر این منطقه و تکمیل راه های نرفته تاکید نمود. در این جلسه دکتر هاشمی، رئیس بخش ارزیابی ذخایر با توجه به چالش تقاضای صدور مجوز های جدید صیادی و ایجاد ظرفیت جدید نیز بحث های تخصصی ارزیابی ذخایر و مدیریت صید را بیان نمود و خواستار جهت دهی به فعالیت های تحقیقاتی از سوی بخش اجرا با مشارکت بیشتر آنها گردید. وی اعلام کرد که باید در نشست های کارشناسی و اجرای طرح های الگویی به یک مرز مشترک برسیم که در عین اینکه تقاضای عمومی و پیوست اجتماعی و اشتغال پایه را در پی دارد، حفظ ذخایر و توسعه صنعت را نیز بدنبال داشته باشد و نظرات کارشناسی منجر به راهکارهای عملیاتی گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code