به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان_ یونیدو، اولین جلسه ترویجی با هدف بررسی عناوین رسانه های ترویجی همکاران در سالن جلسات مرکز برگزار گردید. در این جلسه عناوین رسانه های ترویجی، پیرامون چندین موضوع از جمله ضایعات آبزیان، غنی سازی با روغن ماهی، تولید و کاربرد بسته بندی‌های هوشمند، پسماندهای فرآوری میگو، کاربرد جلبک های خلیج فارس و دریای عمان، تولید ژلاتین، سس میگو، مقایسه دودی گرم و صنعتی ارزیابی شد. پس از جمع بندی نظرات، 20 مورد از عناوین رسانه‌ها (3 مورد بروشور، 4 مورد پادکست،2 مورد نشریه فنی، 5 مورد مقاله علمی_ ترویجی، 2 مورد پوستر، 3 مورد اسلاید ویژن، 1 مورد یادداشت علمی) تایید و قرار شد پس از تهیه مطالب و داوری در کارگروه ترویج، در قالب رسانه های ترویجی برای بهره برداری جامعه صنایع شیلاتی کشور، به نحو مقتضی منتشر و در اختیار قرار گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code