به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور_ اهواز، بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، صید ماهی حلوا سفید (Pampus argentus) در آب های خوزستان و بوشهر از تاریخ 1401/03/01 به مدت 45 روز ممنوع اعلام گردید. این ممنوعیت، به منظور حفاظت از مولدین در فصل تخم ریزی و بهسازی ذخائر آن می باشد.
گفتنی است، ماهی حلوا سفید به دلیل داشتن گوشت سفید لطیف و ترد، در ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار پرطرفدار است و قیمت بالایی دارد که این امر موجب صید بی رویه و کاهش ذخایر آن شده است.
بدین منظور، هر ساله مطالعات مستمر مربوط به تعیین محدوده زمان ممنوعیت و آزادسازی صید این گونه و دیگر گونه های تجاری و در معرض خطر در آب های خوزستان و بوشهر توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور صورت می گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code