به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان، در راستای تحقق اهداف موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در زمینه افزایش تنوع گونه ای آبزیان پرورشی به ویژه گونه های بومی ارزشمند در صنعت آبزی پروری کشور، طرح ملی پرورش ماهی سفید در استخرهای خاکی تا اندازه بازاری در حال انجام می باشد. این طرح توسط محققین پژوهشکده با همکاری مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی شهید انصاری در 3 فاز عملیاتی شامل: تولید بچه ماهیان یکساله، ماهیان پیش پرواری و ماهیان پرواری انجام می شود. در همین راستا در نتیجه فعالیت های پژوهشی_ اجرایی صورت گرفته در مرحله اول اجرای طرح نتایج ارزشمندی حاصل شده و محققین پژوهشکده موفق به تولید انبوه بچه ماهیان سفید پرورشی با وزن بالای 20 گرمی در سال 1400 شده اند. همچنین بچه ماهیان تولیدی در ادامه روند اجرایی طرح در مرحله دوم برای تولید ماهیان پیش پرواری در سال 1401 در حال پرورش در استخرهای خاکی بوده تا در مرحله سوم و پرواری در سال 1402 مورد بهره برداری قرار گیرند. شایان ذکر است که ماهی سفید یکی از گونه های منحصر به فرد و بسیار بازار پسند مورد علاقه مصرف کنندگان در دریای خزر بوده که تنها در این دریا و در حوزه جنوبی آن وجود داشته و در هیچ جای دیگر دنیا دیده نمی شود. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نیز مصمم است که زی فن پرورش تجاری این ماهی با ارزش را در پایان مراحل اجرایی طرح مذکور در اختیار مراکز آبزی پروری در کشور و بهره برداران قرار دهد تا از این طریق بتواند زمینه افزایش تنوع گونه ای، افزایش تولید، ارتقاء اقتصاد آبزی پروری و اشتغالزایی در کشور را فراهم نماید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code