دوشنبه دوم خرداد 1401 

برگزاری جلسه كميته علمی آمار صيد ماهيان استخوانی و کیلکا ماهیان در سال 1400

به منظور جمع‌بندی و تعیین مقدار نهایی برداشت از ذخایر ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان در آب‌های ایرانی دریای خزر، جلسه کمیته علمی آمار صید مرکز در سازمان شیلات ایران برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 167 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، برای جمع‌بندی و تعیین مقدار نهایی برداشت از ذخایر ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان در آب‌های ایرانی دریای خزر، جلسه کمیته علمی آمار صید مرکز با حضور معاونین صید و بنادر ماهیگیری استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، کارشناسان معاونت صید و بازسازی ذخایر سازمان شیلات ایران و کارشناسان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سازمان شیلات ایران برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه گزارش وضعیت صید ماهیان مذکور در سال 1400 توسط معاونین صید استان‌های شمالی و ارائه گزارش از وضعیت ذخایر ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان توسط کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، بحث و تبادل نظر در خصوص تعیین مقدار خطای آماری ثبت داده‌ها و برآورد صید خارج از کنترل انجام شد و پروتکل پیشنهادی کارشناسان پژوهشکده برای برآورد مقدار صید خارج از کنترل توسط صیادان غیرمجاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با پیشنهاد کارشناسان ارزیابی ذخایر پژوهشکده مقرر گردید برای انتقال دانش و دستاوردهای حاصل از مطالعات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در خصوص ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان، جلسات و همایش‌های استانی با حضور صیادان و جامعه بهره‌بردار در استان‌های شمالی کشور برگزار شود تا ضوابط و معیارهای برداشت از ذخایر و راهکارهای عملی برای پایداری صید و ذخایر این ماهیان و ماهیگیری مسئولانه به صیادان ارائه گردد. همچنین مقرر گردید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، راهکارهای موثر در برآورد صید خارج از کنترل و اقدامات عملی برای بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی صورت گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code