به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، طی حکمی از سوی رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران دکتر زهرا امینی خوئی به عنوان مشاور علمی بخش جلبک شناسی بانک ميكروارگانيسم انتخاب شد.
در این حکم آمده است:
نظر به تخصص، تجارب، و سوابق علمی و پژوهشی سرکار عالی حسب پیشنهاد مدیر بانک میکروارگانیسم های مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به موجب این حکم به عنوان مشاور علمی بخش جلبک شناسی بانک میکروارگانیسم های این مرکز منصوب می گردید.

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code