به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، دکتر صیاد بورانی، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به همراه رئیس بخش آبزی پروری آن پژوهشکده از پایلوت پرورش متراکم ماهی کپور با استفاده از سیستم بیوفلاک و همچنین پایلوت تولید بیوسیلاژ بازید گردید. در ادامه از نزدیک در جریان تجهیزات و دستگاه های موجود و پروژه های شاخص انجام شده و در حال اجراء  قرار گرفتند. در نشست مشترک مسئولین دو پژوهشکده توافق گردید که  از کپور تاتا موجود در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی جهت پرورش از طریق سیستم بیوفلاک استفاده گردد. همچنین طرفین بر استفاده از تجهیزات مشترک و تبادل کارشناسان متخصص به منظور کار عملی با دستگاه های مختلف و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تاکید کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code