شنبه هفنم خرداد 1401 

شرکت در جلسه کمیته پژوهشی اداره کل شیلات گیلان

جلسه ای در خصوص نیازهای شیلاتی استان گیلان با حضور رئيس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و دیگر اعضا در اداره کل شیلات گیلان برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 569 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشو_ گیلان، جلسه کمیته پژوهشی با حضور معاون اداری و مالی اداره كل شيلات، مسئول برنامه و بودجه و ساير اعضای كميته پژوهش از جمله دكتر صياد بورانی، رئیس پژوهشکده و دكتر عبدالملكی عضو هيات علمی و رئيس بخش ارزيابی ذخاير انستيتو تحقيقات بين المللی ماهيان خاوياری در اداره کل شیلات گیلان برگزار گردید. در این جلسه، نيازهای شيلاتی در حوزه های صيد و صيادی، آبزی پروری و حفاظت منابع آبزيان مورد بررسی، بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین موضوعات مختلفی در خصوص مسائل و مشكلات حوزه شيلاتی استان گيلان مطرح شد. در نهايت ٨ موضوع انتخاب و مقرر شد اقدامات بعدی در اين خصوص توسط اداره كل به انجام برسد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code