یک شنبه هشتم خرداد 1401 

برگزاری کارگاه آموزشی

كارگاه آموزشی اقتصاد و دانش بنیان در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 346 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، کارگاه آموزشی اقتصاد و دانش بنیان با حضور رئیس، معاونین، کارشناسان و اعضای هیأت علمی انستیتو در سالن آمفی تاتر برگزار شد. در این کارگاه آموزشی دکتر شناور، رئیس انستیتو اهمیت حرکت پرشتاب به سوی اقتصاد دانش بنیان و انتقال دانش از مراکز تحقیقاتی به مزارع و بخش های اجرایی در جهت افزایش تولیدات اقتصادی و دانش محور را یادآور شد. در ادامه دکتر عبدالله زاده، عضو هیأت علمی و دبیر شورای فناوری انستیتو با ارائه مطالبی در زمینه اقتصاد و شرکت های دانش بنیان، نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان در مؤسسات تحقیقاتی و مزایای آن و همچنین تجارب جهانی و داخلی دانشگاه های نسل سوم در تاسیس شرکت های دانش بنیان، اهمیت تاسیس این شرکت ها را در توسعه علم و فناوری و اقتصادی نمودن فعالیت های پژوهشی تشریح نمود. در بخش پایانی این کارگاه آموزشی برخی از محققین نقطه نظرات و ابهامات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان داشتند و مقرر گردید سلسله جلسات اقتصاد و دانش بنیان تا حصول نتیجه مورد نظر در انستیتو برگزار گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code