به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور_ ارومیه، اولین جلسه کمیته تخصصی شیلات و آبزیان با هدف توسعه طرح ها و پروژه های دانش بنیان با مشارکت و همکاری مرکز، پژوهشکده آبزی پروری دانشگاه ارومیه، مدیریت شیلات و آبزیان استان در زمینه های مربوط به آرتمیا، شیلات و آبزی پروری با نگاه ویژه به تولید دانش محور، دانش بنیان و اشتغال زایی در استان، در سالن جلسات مدیریت شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی برگزار گردید. رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، دکتر علی نکوئی فرد در خصوص اقدام به عمل در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان و بخش اجرا، اجرای پروژه های دانش بنیان و فن بازار آمادگی خود را در این خصوص اعلام نمود. در پایان تصمیم گیری برای ایجاد 2 کارگروه، یکی با زمینه های تکثیر و پرورش آبزیان، فرآوری و بهداشت و بیماری ها مستقر در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور و دیگری کارگروه اکولوژی و ارزیابی ذخایر مستقر در پژوهشکده آبزی پروری دانشگاه ارومیه انجام و دبیران دو کارگروه تعیین گردید که وظایف کارگروه ها ارسال نیاز های تحقیقاتی احصاء شده بخش اجرا به کمیته تخصصی شیلات و آبزیان استان بوده تا تصمیمات نهایی برای اجرایی شدن آن صورت گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code