به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، روز سه شنبه مورخ 10 خرداد 1401 در راستای هم افزایی بخش های تحقيقاتی، اجرايی و دانشگاهی، نشست یک روزه با مشارکت سازمان شیلات ایران با عنوان بازسازی ذخایر ماهیان اقتصادی دریای خزر با تاکید بر ماهی سفید با 8 سخنرانی با عناوین، مبانی بازسازی ذخایرآبزیان (دکتر محمود حافظیه)، اقدامات سازمان شيلات ايران در بازسازی ذخاير ژنتيكی ماهی سفيد در حوزه جنوبی دريای خزر (دکترناصرکرمی راد)، تاريخچه بازسازی ذخاير ماهی سفيد (مهندس بهرام رضوی صیاد)، تغییرات ذخایر ماهی سفید و ارتباط آن با بازسازی ذخایر (دکتر حسن فضلی)، عوامل موثر بر موفقيت برنامه های بازسازی ذخاير آبزيان (دکتر شهرام عبدالملکی)، اهمیت بازسازی ذخایر بر صید ماهیان استخوانی مسایل و مشکلات_ پیشنهادات و راهکارها (مهندس مسعود نیک پور)، تحلیل روند بازسازی ذخایر ماهی سفید در آبهای ایرانی دریای خزر  (دکتر محدثه احمدنژاد) و معرفی اندازه مناسب رهاسازی بچه ماهی سفید (دکتر محمد صیادبورانی) توسط پژوهشکده برگزار گردید. در این نشست نسبت به جمع بندی موضوعات مطرح شده توسط سخنرانان  و آینده پژوهی در زمينه بازسازی ذخاير ماهيان اقتصادی دريای خزر با تاكيد بر ماهی سفيد، راهکارها و پیشنهاداتی اتخاذ گردید. اهم مصوبات این وبینار به شرح ذیل می باشد:
- ایجاد بانک ژن زنده از جمعیت‌های مختلف گونه هدف.
- شناخت دقیق از اکوسیستم به منظور انتخاب مکان مناسب رهاسازی جهت  تسهیل در مهاجرت ماهیان رودکوچ مثل ماهی سفید، کپور، کلمه، شاه کولی، سیاه کولی، سوف، سیم و حتی ماهیان خاویاری.
- قانونمند كردن ماهيگيری.
- بازسازی مكان های تخريب شده تخم ريزی طبيعی.
- افزايش بهره برداری از طريق تكثير مصنوعی استاندارد و بازسازی ذخيره.
- کاهش کمی تعداد بچه ماهیان تولید شده و جبران آن با ارتقای کیفیت بچه ماهیان.
- ايجاد زيستگاه های مصنوعی جهت تکثیر و سپری شدن مراحل نوزادی.
- استفاده از تكنيک سلول های بنيادی جهت بازسازی ذخاير.
- توجه بيشتر به تکثیر طبیعی و حفاظت از رودخانه ها و تالاب های مهم شیلاتی با همکاری کلیه نهادها و مسئولین محلی مثل فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شوراها، دهیاری‌ها.
- تغییر بازه زمانی صید و یا محدودیت فعاليت صيد در زمان مهاجرت تخم ريزی ماهی سفید و سایر گونه های رودرو.
- انجام تكثير و رهاسازی بچه ماهيان به نسبت تعداد مولدين به دست آمده از هر رودخانه جهت تقويت ذخاير ماهی سفيد در مناطق مختلف و توزيع مكانی مناسب و حفظ ذخایر ژنتیکی.
- ترويج و انتقال يافته های پژوهشی در حوزه بازسازی ذخایر آبزیان.
- توجه به موضوع Sea ranching
در پايان دكتر محمود بهمنی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شيلاتی كشور به منظور هم افزايی بین دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و به خصوص بخش خصوصی جهت اهداف بازسازی ذخایر پیشنهاد تشکیل کارگروه  راهبردی را ضروری دانسته و آمادگی موسسه را جهت انجام پروژه‌های کاربردی در این خصوص اعلام نمود و برگزاری نشست تحقيقاتی و اجرايی حداقل هر سه ماه يكبار با دعوت از بخش خصوصی، اتحادیه ها را تاکید کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code