به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور_ ارومیه، سومین جلسه کارگروه تخصصی آبزی پروری استان آذربایجان غربی با حضور مدیریت شیلات و آبزیان، رئیس مرکز مزبور، رئیس پژوهشکده آبزی پروری و آرتمیای دانشگاه ارومیه، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه و کارشناسان تمامی مجموعه با هدف برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت احصاء مشکلات آبزی پروری و ارائه راه حل و نقشه راه برای توسعه شیلات استان به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار شد. دکتر شفیعی، معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه ارومیه حمایت همه جانبه خود را برای پیشبرد اهداف کارگروه اعلام کرد. در ادامه دکتر نکوئی فرد با ارائه نیازهای تحقیقاتی کاربردی برای حل مشکلات استان حمایت موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور را برای رسیدن به اهداف کارگروه اعلام داشت. مهندس قریشی، مدیر شیلات و آبزیان استان، دکتر ایمانی، رئیس دانشکده منابع طبیعی استان و دکتر احمدی‌فر، رئیس پژوهشکده آبزی پروری دانشگاه ارومیه نیز ارائه سخن کردند و پیشنهادات مصوبات قبل، نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code