چهارشنبه هجدهم خرداد 1401 

بازسازی ذخایر ماهیان اقتصادی دریای خزر

مشاركت انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در نشست بازسازی ذخایر ماهیان اقتصادی دریای خزر
اخبار مهم سایت | بازدید: 194 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، نشست وبیناری "بازسازی ذخایر ماهیان اقتصادی دریای خزر" به میزبانی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان با مشارکت نماینده انستیتو برگزار شد. دکتر شهرام عبدالملکی، رئیس بخش مدیریت ذخایر انستیتو با ارائه سخنرانی به عنوان عوامل موثر در موفقیت برنامه های بازسازی ذخایر آبزیان به بیان روش های مدیریت و بازسازی ذخایر و دلايل اصلی كاهش صيد ماهيان دریای خزر طی سال های اخیر، عوامل موثر بر افزایش ضریب موفقیت برنامه های بازسازی ذخایر آبزیان را بر شمرد. مدیر بخش ارزیابی ذخایر انستیتو در گزارش خود تصریح نمود مواردی نظیر توجه دقیق و پایش این عوامل از جمله نوع گونه و شناخت زیستی و بیولوژی تکثیر، کمیت و کیفیت، سن و سایز مناسب و زمان و مکان رهاسازی بچه ماهیان، وجود شکارچیان و پرندگان آبزی در محل رهاسازی، آلاینده ها، دبی مناسب آب رودخانه‌ها، مواد غذایی مناسب در محل رهاسازی، امکان ایجاد بسترهای مصنوعی برای تخمریزی، برطرف کردن موانع برای مهاجرت ماهیان برای رسیدن مناطق تخمریزی و انجام تکثیر طبیعی و مهاجرت بچه ماهیان به دریا با هدف بازسازی ذخایر، هماهنگی بین ارگان های ذیربط و مشارکت (صیادان) در برنامه های بازسازی ذخایر و در نهایت انجام اقدامات فرهنگی (مشارکت دانش آموزان و جوامع محلی برای رهاسازی بچه ماهیان)، می تواند نقش بسیار موثری را در بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر داشته باشد. در پایان ایشان پیشنهاداتی را به منظور بهبود شرایط بازسازی و رهاکرد بچه ماهیان خاویاری و استخوانی در مراکز حفاظت و بازسازی ذخایر ژنتیکی آبزیان ارائه نمود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code