به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، خانم دکتر هندیجانی، معاون پژوهشی دانشکده، خانم دکتر کاووسی، رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، خانم دکتر اتابکی، خانم دکتر کمالی، خانم دکتر کاووسی و دکتر امیدی در تاریخ از پژوهشکده بازدید نمودند. خانم دکتر محبی، معاون پژوهشی پژوهشکده ضمن خوشامد گویی گزارشی از توانمندی ها و دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده را ارایه کرد. ایشان بیان داشت: در سال جاری 33 پروژه و طرح تحقیقاتی در پژوهشکده در دست اجرا بوده که در راستای ماموریت های اصلی پژوهشکده در بخش های زیست فناوری دریایی، اکولوژی منابع آبی، ارزیابی ذخایر آبزیان و آبزی پروری تعریف شده اند. با توجه به اهمیت بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی حدود 75 درصد از منابع مالی طرح های تحقیقاتی از محل قراردادهای برون سازمانی تامین می گردد. در بخش دیگری از گزارش معاون پژوهشی پژوهشکده به امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی پژوهشکده اشاره شد و خاطرنشان کرد 14 آزمایشگاه پژوهشکده بر اساس استانداردهای ملی 17025 به فعالیت مشغول است و طرح های تحقیقاتی را پشتیبانی می کند از طرفی بهره مندی از شناور تحقیقاتی فردوس و کارگاه های تکثیر و پرورش آبزیان را زمینه مناسبی برای اجرای فعالیت های مشترک برشمرد. وی به ضرورت مطالعات مشترک در زمینه ریسک مصرف آبزیان تجاری اشاره و پیشنهاداتی در این زمینه ارایه داد. دکتر تمدنی، رئیس بخش زیست فناوری پژوهشکده به دستاوردهای بخش ازجمله: تعیین فلور میکروبی، جداسازی میکروارگانیسم ها از رسوبات دریایی، تولید پروبیوتیک های بومی میگو، شناسایی باکتری های همزیست، کنترل زیستی میکروجلبک کوکلودینیوم در شرایط آزمایشگاهی، شناسایی و استخراج ترکیبات سایتوتوکسیک و آنتی باکتریال از جلبک ها و اسفنج ها، استخراج ماده موثره در تولید لوازم بهداشتی و آرایشی از گونه های خیار دریایی، تولید اولیوومایسین ای از ماکروجلبک ها و اسفنج ها اشاره کرد. در ادامه دکتر مرتضوی، رئیس پژوهشکده ضمن خوشامدگویی به اساتید دانشکده داروسازی هرمزگان به جایگاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان یکی از گسترده ترین شبکه پژوهشی فعال در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و به نقش موثر موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با بهره مندی از 13 پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی در اجرای پژوهش های مساله محور پرداخت. ایشان با اشاره به نامگذاری سال جاری از طرف مقام معظم رهبری، اجرای مشترک پروژهای دانش بنیان بر اساس امکانات و اعتبارات موجود را خواستار و بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی را در این زمینه ضروری دانست. سپس دکتر هندیجانی ضمن تشکر از برگزاری جلسه و معرفی همکاران خود اظهار امیدواری کرد که پژوهش های مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان تعریف و اجرا شود. در پایان از آزمایشگاه ها و امکانات پژوهشکده شامل: آزمایشگاه ژنتیک، آزمایشگاه میکروبیولوژی، آزمایشگاه فرآوری آبزیان، آزمایشگاه جذب اتمی، آزمایشگاه کروماتوگرافی و بایوتوکسین ها و بخش آبزی پروری دریایی بازدید شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code