به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار، در ابتدای جلسه دکتر اژدری، ضمن عرض تبریک و سپاسگزاری از همراهی سخنرانان به نقش اقیانوس در پایداری حیات و اکوسیستم شیلاتی به تشریح نقش محوری مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور به عنوان تنها مرکز تحقیقات اقیانوسی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پرداخت. سپس خانم دکتر ربانیها عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در خصوص بررسی عوامل محیطی بر ذخایر ماهی در آبهای ساحلی و اقیانوسی سیستان و بلوچستان سخنرانی نمود. ایشان بیان داشت: یکی از راه‌های پیش‌بینی چگونگی واکنش بوم سازگان های دریایی نسبت به تغییرپذیری اقلیم، به کارگیری مطالعات گذشته‌ نگر است و با اشاره به تحقیق انجام شده از سال 1386 تا 1397 در زمینه رابطه بین ذخایر ماهی منطقه صیادی سیستان و بلوچستان و عوامل محیطی ماهانه از جمله دمای سطح دریا، کلروفیل a (سایت ناسا)، بارندگی، تبخیر، دمای هوا و سرعت باد، ذخایر ماهی می تواند تحت تأثیر عوامل انسانی و محیطی قرار گیرد و تغییرات اقلیمی تأثیر شدیدی بر اندازه جمعیت، مسیرهای مهاجرت و توزیع فراوانی دریایی دارد.
در ادامه دکتر پارسا با آرایه آمار دقیقی از وضعیت صید و صیادی و ناوگان آب های فراساحلی و ظرفیت بنادر صیادی پشتیبان  که بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفته به معرفی بنادر استان پرداخت. وی تأکید  کرد: آمار، مبنای مدیریت و تصمیم‌گیری است لذا ضروری است از ذخایر آبزیان اقیانوسی، صنایع پشتیبان و ناوگان، آمار به روز و مستند داشته باشیم.
همچنین دکتر امین راد، به اهمیت مدیریت آب توازن و خطرات احتمالی ناشی از این موضوع اشاره کرد و استفاده از فناوری نوین اکسیداسیون پیشرفته را راهکار پیشنهادی منطبق با الزامات زیست محیطی دریایی و موثر در کاهش خطرات احتمالی دانست. در پایان دکتر هاشمی رییس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، به نقش تون ماهیان و ظرفیت اقیانوسی در اقتصاد کشور و استان  پرداخت و به اهمیت همراهی با کشورهای غرب اقیانوس هند که تحت الزامات مدیریت ذخایر IOTC می باشد، تأکید نمود و خواستار ایجاد صنایع پشتیبان تکمیل زنجیره ارزش از تون ماهیان با اقدامات مدیریتی نوین گردید. در این نشست که به صورت مجازی برگزار گردید قریب به 80  نفر از علاقمندان به موضوع اقیانوس و نقش شیلاتی آن شرکت نمودند که قابل توجه بود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code