به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، به نقل از موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سومین کاروان ترویجی ارتقای بهره وری با حضور دکتر مویدی رئیس موسسه ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، محمد رضا حاجی رضا رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم، دکتر منصور شریفیان رییس بخش آبزی پروری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و جمعی از مدیران، نمایندگان نیرو های مسلح و کشاورزان نمونه در سالن جلسات شهید شرعی قم  برگزار شد.
مهندس حاجی رضا رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم اظهار داشت: دانش بنیان شدن بخش کشاورزی ارتباط مستقیم با تحقیقات، آموزش و ترویج دارد. وی افزود: عملیاتی شدن بهره وری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار ظرفیت بسیار مناسب سازمان تات و نهضت جهادی آموزش و ترویج کشاورزی در قالب این کاروان ها با ارتباط مستمر بین محققان، مروجان و متخصصان با بهره برداران و سایر بخش های کشاورزی اتفاق خواهد افتاد و یقینا اثربخش خواهد بود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم  تصریح نمود: ترویج و آموزش برنامه محور است. بر اساس آسیب ها و خطاها و مسایل در عرصه، برنامه های آموزشی ترویجی با فکر و محتوا اجرایی می شود. وی ادامه داد:  ۹ تیم تخصصی پژوهشگر مروجان ارشد همراه این کاروان هستند و استفاده بهینه از ظرفیت شبکه عاملین در کنار دیگر طرفیت ها و همچنین استفاده از دانش بومی از نقاط قوت این کاروان است.
گفتنی است نخستین کاروان ترویج به استان سیستان و بلوچستان و دومین کاروان نیز به استان اردبیل سفر کرده بودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code