شنبه بیست و هشتم خرداد 1401 

حضور رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در سومین جلسه کمیته برنامه ریزی و نظارت بر رهاسازی بچه ماهیان دریایی

دکتر آقایی مقدم درسومین جلسه کمیته برنامه ریزی و نظارت بررهاسازی بچه ماهیان دریایی اداره کل شیلات به منظور ارائه گزارش روند رهاسازی شرکت نمود.
اخبار مهم سایت | بازدید: 207 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی -گرگان، در این جلسه ابتدا دکتر یحیایی ضمن عرض خیرمقدم به قرائت دستورجلسه پرداخت. درادامه روسای مراکزبازسازی ذخایربه ارائه گزارش رهاسازی پرداخته و تعداد رهاسازی بچه ماهیان قره برون را 470 هزار قطعه، بچه ماهی کلمه 9 میلیون قطعه و بچه ماهی کپور دریا را حدوداً 5/2 میلیون قطعه تاکنون گزارش نمودند. دکترآقایی مقدم ضمن قدردانی از همکاران بازسازی ذخایرلزوم اجرای پروژه های اثر بخش در بازسازی ذخایراز جمله SWOT، بررسی اکولوژی رودخانه های مرتبط با رهاسازی و بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری واستخوانی را متذکر شد. دکتر جباری مدیر کل شیلات استان نیز با تقدیر از همکاری مرکز تحقیقات، مدیریت ماهیان خاویاری و تعاونی های پره در رهاسازی، گفت: درخصوص اعتبارات استانی جهت پروژه های بازسازی ذخایرپیگیری های لازم انجام خواهد شد. در پایان مقررشد کنترل کیفی و کمی آب دورودخانه قره سو و گرگانرود توسط  مرکز تحقیقات با همکاری مراکز بازسازی ذخایردر طول دوره رهاسازی به طورمستمر انجام گیرد.
این جلسه با حضورمدیرکل، معاون صید وصیادی، روسای مراکز بازسازی ذخایر، نماینده گان مدیریت ماهیان خاویاری و یگان حفاظت تعاونی های پره و کارشناسان مرتبط در محل سالن جلسات اداره کل شیلات استان گلستان برگزار شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code