به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، روز مزرعه با موضوع اصول غذادهی میگو و بیماری های تغذیه ای در دوران پرورش میگو توسط خانم دکتر مبارکی و دکتر پذیر از محققان پژوهشکده میگوی کشور،  با همکاری اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر در سایت پرورش میگوی بویرات برگزار شد.  این برنامه به صورت تلویزیون اینترنتی شبکه برکت استان بوشهر نیز پوشش داده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code