به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، چهارمین برنامه روز مزرعه چهارشنبه اول تیر ماه ۱۴۰۱، در سایت پرورش میگوی حله برگزار گردید. در روز مزرعه، دو موضوع "آشنایی با بیماری های رایج در مزارع پرورش میگو" و "نقش فاکتورهای محیطی در بروز بیماری و نحوه پیشگیری از آن" با همکاری اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان توسط محققان پژوهشکده دکتر دشتیان نسب و دکتر خلیل پذیر برای پرورش دهندگان منطقه حله ارائه شد. برنامه روز مزرعه با استقبال بهره برداران در سایت پرورش میگو همراه بود و به صورت وبیناری از طریق کانال وب کنفرانس شبکه برکت استانی- برکت دوازدهم بوشهر نیز پوشش داده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code