به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، دومین جلسه شورای برنامه ریزی انستیتو با حضور رئیس، معاونین و اعضای شورا به منظور ارائه گزارش عملکرد حوزه ستاد در ماه های گذشته برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر شناور، رئیس انستیتو، طی سخنانی تاکید کرد با استفاده از اعتبارات تخصیص یافته در سفر ریاست محترم جمهور به گیلان، زیرساخت های تحقیقاتی مورد بازسازی و نوسازی قرار خواهد گرفت. ایشان همچنین ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده در بخش های ستادی نسبت به اخذ پروانه دامپزشکی و بهره برداری به عنوان یک گواهی ارزشمند برای فعالیت های تحقیقاتی و تولیدی ابراز خرسندی نموده و از همه دست اندرکاران پیگیر این موضوع قدردانی نمود. رئیس انستیتو تاکید کرد انتظارات صنعت از تحقیقات، دستاوردهای قابل ترویج را طلب نموده و فعالیت های پژوهشی با رویکرد ملی و بین المللی بایستی کاربردی و مورد نیاز صنعت باشد. در ادامه دکتر محسنی، معاون پژوهش و فناوری و انتقال یافته ها، مواردی را در خصوص هزینه های مورد نیاز بخش های تحقیقاتی بیان کرد. سپس مهندس علی پور، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی انستیتو گزارشی از آخرین اقدامات و فعالیت های انجام شده در بخش های ستادی شامل: مواردی نظیر دسته بندی و فروش وسائل مستهلک و اسقاطی، قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارکنان، تعاملات انجام شده با سازمان نظام دامپزشکی جهت اخذ پروانه بهره برداری، ترمیم و فعال سازی استخرهای خاکی سایت 5 هکتاری و اعتبارات جاری و هزینه های اجتناب ناپذیر انستیتو را ارائه کرد. ایشان با اشاره به بازدید های انجام شده توسط مدیران ملی و استانی همچون مسئولین سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فرمانداری شهرستان رشت و تامین اجتماعی شهر سنگر، ابراز امیدواری نمود که با تعاملات انجام شده نقش مثبتی در پیشبرد اهداف و ارتقای فعالیت های پژوهشی و اداری ایفاء گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code