به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، پیرو جلسات استانی رئیس مرکز با سازمان جهاد کشاورزی استان، مجریان طرح گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از این مرکز بازدید کردند. این بازدید جهت تشریح ظرفیت های شیلاتی برای همکاری مشترک تحقیقاتی در زمینه جلبک های دریایی انجام گرفت. در حاشیه این بازدید دکتر میرزایی، معاون پژوهشی مرکز و خانم دکتر امینی، رئیس بخش اکولوژی، مجری پروژه های ریز جلبک و نماینده معرفی شده مرکز به طرح گیاهان دارویی استان، اهمیت جلبک ها و زمینه های همکاری مشترک را شرح داد. کاربری جلبک ها در کشاورزی به عنوان گیاهان دارویی با تأکید بر نتایج پروژه های مرکز، ارتباط مستقیم خانم دکتر امینی با مجری طرح گیاهان دارویی سازمان و تدوین پروپوزال مشترک و تأمین اعتبار از سوی سازمان جهاد کشاورزی از جمله اقداماتی است که در جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code