به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، مهندس نبی زاده، مديركل دیوان محاسبات استان گیلان و مهندس اسماعیلی، مدیر هیئت حسابرسی از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان و پژوهشکده بازدید کردند. در ابتدای این بازدید که با همراهی دکتر صیاد بورانی، رئیس پژوهشکده، معاون اداری و مالی، مدیر امور مالی و مدیر حراست پژوهشکده انجام گرفت، بازدیدکنندگان از خط تولید، تاسیسات، ماشین آلات و فرآورده های تولیدی و پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا در مرکز ملی فراوری آبزیان بازدید نمودند. دکتر جلیلی، رئیس مرکز ملی توضیحات جامعی درباره توانمندی ها، نوع فعالیت ها و پروژهای تحقیقاتی آن مرکز بیان نمود. در ادامه از بخش های مختلف تخصصی، ستادی و موزه پيشينه پژوهش های شیلاتی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بازديد بعمل آمد. در این بازدید دکتر صياد بورانی، رئيس پژوهشكده به تشريح فعاليت های تحقيقاتی پژوهشكده پرداخته و ٤ دستاورد مهم تحقيقاتی در سال ١٤٠٠ و پروژه های جاری را كه می تواند در بخش خصوصی و در صنعت آبزی پروری اثر بخش باشد را عنوان کرد. همچنین آقای نبی زاده در جلسه ای صمیمی با پژوهشکده آبزی پروری شرکت نمود و ضمن قدردانی از مجموعه، از اقدامات تاثیر گذار پژوهشکده اعلام رضایت کرد و در خصوص ماموریت و وظایف دیوان و چگونگی برخورد با مسائل مختلف اداری، مالی، پرسنلی و عملکرد مورد انتظار توضیحات مفیدی ارائه کرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code