به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، این جلسه در اداره شیلات گنبد کاووس با حضور مدیر کل و معاون آبزی پروری شیلات استان، رئیس مرکز و کارشناسان آبزی پروری و ترویجی مرکز،  رئیس و کارشناسان اداره شیلات گنبدکاووس و اعضای اتحادیه و پرورش دهنگان ماهیان گرمابی شرق استان به منظور بررسی هم اندیشی رفع موانع تولید و افزایش کارآیی مزارع پرورش ماهیان گرمابی برگزار گردید. ابتدا دکتر جباری، مدیرکل شیلات استان ضمن عرض خیر مقدم، به بیان نقش و اهمیت افزایش تولید و به کارگیری بهینه از آب در مزارع پرورشی اشاره کرد. پس از آن دکتر آقایی مقدم، رئیس مرکز در خصوص همکاری فیمابین مرکز برای برگزاری کارگاه های آموزشی، فعالیت های پژوهشی و ترویجی، حضور محققین مرکز در مزارع در جهت رفع مشکلات و بهره وری بهتر از مزارع در جهت رشد و افزایش تولید مزارع و همکاری در اجرای پروژهای تحقیقاتی با مشارکت بخش خصوصی توصیحاتی ارائه داد. همچنین مهندس میر هاشمی در خصوص پرورش گونه های دیگر مانند اردک ماهی و نقش مکانیزاسیون در افزایش تولید، بیان کرد. سپس مهندس حق پناه در خصوص لزوم همکاری اتحادیه و پرورش دهندگان و اداره کل شیلات در فعالیت های ترویجی و کارگاه های آموزشی ترویجی و حضور محققین در مزارع  در راستای افزایش تولید ماهیان گرمابی توصیح داد. همچنین در این جلسه برخی از اعضای اتحادیه و پرورش دهندگان در خصوص مشکلات و مسائل این صنعت مانند: حق آبه، افزایش قیمت نهاده ها، کاهش تمایل مردم نسبت به خرید ماهی به دلیل مشکلات معیشتی و مشکلات صادرات محصولات ماهی را عنوان نمودند. در انتها دکتر جباری در خصوص حل مشکلات، ضمن همکاری با مرکز در خصوص رفع مشکلات و موانع موجود در امر پرورش ماهیان گرمابی قول مساعد داد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code