به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، پنجمین برنامه روز مزرعه در شرکت مجید میگو از سایت پرورش میگوی گناوه، بندر ریگ برگزار شد. در روز مزرعه، دو موضوع "مدیریت پیشگیری از بیماری لکه سفید در مزارع پرورش میگو" و "پیشگیری از بیماری در مزارع پرورش میگو از طریق فاکتورهای محیطی" توسط محققان پژوهشکده، دکتر دشتیان نسب و دکتر خلیل‌پذیر برای پرورش دهندگان این منطقه ارائه شد. این برنامه که با همکاری اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان انجام شد، همچون سایت های دیگر استان، با استقبال بهره برداران در سایت پرورش میگوی گناوه و بندر ریگ همراه بود. برنامه های روز مزرعه به صورت وبیناری از طریق کانال وب کنفرانس شبکه برکت استانی_ برکت دوازدهم بوشهر نیز پوشش داده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code