سه شنبه چهاردهم تیر 1401 

سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان

سخنرانی علمی با عنوان "بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه تالار" توسط خانم مهندس ساناز پوراسدی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 318 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، سخنرانی علمی با عنوان "بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه تالار" توسط خانم مهندس ساناز پوراسدی و با حضور رئیس و محققین پژوهشکده در سالن کنفرانس برگزار شد. در این سخنرانی به  بررسی و اندازه گیری شاخص های کیفی آب، با تکنیک آماری چند متغیره تجزیه مولفه های اصلی "PCA "، مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست پرداخته شد و در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود کیفیت آب ارائه گردید. همچنین در پایان به طرح پرسش ها و تبادل نظر بین پژوهشگران حاضر در سمینار اختصاص یافت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code