شنبه هشتم مرداد 1401 

اجرای سـایت الگویی در مزارع پرورش میگوی بوشهر

پژوهشکده میگوی کشور با حضور مسئولین ذیربط استان بوشهر، مزارع اصـلی و تابعه را برای اجرای سـایت الگویی مهارت های فنی پرورش میگو، انتخاب کرد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 274 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، در جهت تحقق سیاست‌های ترویجی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اقدام نخست برای اجرای سـایت الگویی مهارت های فنی پرورش میگوی بوشهر برداشته شد. ارتقا مهارت های فنی پرورش میگو از مهمترین اهداف پژوهشی مصوب است که در بستر سایت‌های الگویی و از طریق برنامه های مدون آموزشی، ترویج می‌شود. به این منظور جلسه‌ای بـا حضور رئیس هماهنگی و ترویج جهاد کشاورزی، نماینده اداره کل شیلات، نماینده اداره کل دامپزشکی، مدیرعامل اتحادیه پرورش دهندگان اسـتان بوشـهر، مـدیرعامل اتحادیه مجتمع پرورش میگوی حله، رابط ترویج و رئیس پژوهشـکده و مجری پروژه در اداره شیلات بوشهر برگزار گردید. انتخاب مزارع اصـلی و تابعه به منظور اجرای سـایت الگویی ارتقـاء مهارت های فنی در مزارع پرورش میگو با نظر مسئولین ذیربط انجام شد. در این جلسه مقرر شـد که مزرعه ارجان میگو با مـدیریت آقای حسن عبـدالهی به عنوان مزرعه اصـلی و مزارع صدف میگو گروه ۱۸۸، روبیان ۲۰۰، روبیان ۱۶۰، آبزیان جنوب ایران، طلوع فجر، دشتسـتان میگو، خارگ میگو، زمرد میگو، شوراب میگو، بوشهر میگو گروه ۱۷۱، زرین میگو، مروارید جنوب، امداد ۱۲ و ۱۳، پرورش میگوی گروه ۱۳۴، یکتا میگو، حله میگو و تکنو میگو گروه ۱۵۸ به عنوان مزارع تـابعه اجرای این طرح انتخـاب گردیدنـد. در این جلسه مقرر شـد که به منظور ارتقاء مهارت های فنی پرسـنل شاغل در این مراکز دوره‌های آموزشـی در خصوص مدیریت تعویض آب، مدیریت تغذیه، مدیریت برداشت میگو و مدیریت آماده سازی مزرعه با حضور افراد شاغل در این مزارع جهت افزایش میزان تولید در طول دوره پرورش برگزار شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code