به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه هماهنگی جهت برگزاری رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین با حضور رئیس، معاون ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی، دبیر رویداد و سایر نمایندگان از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان شیلات ایران، دفتر توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت ریاست جمهوری روز سه شنبه مورخ 11 مرداد ماه سال جاری برگزار شد.
ابتدا دکتر حسین زاده، این اقدام را یک کار ملی در سالی که مزین به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین هست عنوان کرد و گفت: در برگزاری این رویداد با رویکرد الزامات تحقق برنامه تحولی وزارتخانه سعی می شود چالش ها در عرصه صنعت بررسی شود که در نهایت  راهکارهای رفع چالش منجر به رفع چالش تولید در کشور خواهد شد.
دکتر بهمنی این رویداد را گامی موثر در حوزه شیلات دانست که می تواند با کمک دستگاه ها در افزایش تولید، ارتقاء و بهره وری نقش بسزایی داشته باشد.
دکتر یوسفی، دبیر رویداد در ادامه به اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری رویداد و توضیحاتی در خصوص اهداف رویداد، محورهای رویداد، مخاطبین رویداد، نحوه فراخوان شرکت های دانش بنیان و فناور، الگوی برگزاری رویدار، گردش کار ثبت ایده تا روز رویدار،  مرحله اول: پیش رویداد (نیاز سنجی فناورانه از صنعت)، منتورینگ اعضا هیات علمی و غیرهیات علمی، مرحله دوم (تیم سازی و توسعه ایده)، محل برگزاری به صورت حضوری و مجازی، مرحله سوم (پیش شتابدهی و جذب)، سازمان ها و ارگان های اصلی، اعضا ء کمیته سیاست گذاری، وظایف کمیته راهبری، وظایف کمیته علمی و فنی کارگروه تخصصی، معرفی اعضای کمیته، خدمات بسته های حمایتی از تیم های برگزیده هزینه های اجرای رویداد پرداخت .
در ادامه دکتر ولدان، از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این اقدام خاطر نشان کرد  بهترین خروجی این اقدام  شکل گیری کسب و کارهای نوپا بوده که منجر به ارتقاء شیلات شده و کشف نخبه ها و استعدادهای برتر است  .
خانم دکتر شایق از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش طرح ملی اقتصاد چرخشی گفت: پیشنهاد می شود از ضایعات و زایدات صنایع شیلاتی، فناوری هایی تعریف شود که بازیابی شوند که در دو بخش این حمایت ها می تواند باشد.  در جایی که فناوری شکل بگیرد و در جایی که فناوری اثبات شده و آماده انتقال به بخش خصوصی است.
مهندس مومن نیا، مشاور رئیس و نماینده سازمان شیلات در ادامه گزارش اقدامات انجام شده در سازمان را توضیح داد که از آن جمله می توان به اخذ تاییدیه نقشه راه، شناسایی و احصاء، برآورد اعتبار مورد نیاز و تعیین شده اشاره کرد. در ادامه، خانم کوچکیان هم به عنوان نماینده از شرکت مادر تخصصی آمادگی شرکت را درحمایت های فنی، اقتصادی و مالی  اعلام کرد. سپس دکتر کریمی از دفتر توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، خانم دکتر هاشمی از اداره کل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت ریاست جمهوری و دکتر قادری از دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در پایان، دکتر بهمنی ضمن جمع بندی جلسه و تشکر از حضور اعضای محترم تاکید کرد پرورش دهندگان، تولید کنندگان، شرکت های دانش بنیان، اتحادیه ها، کارخانجات باید در اسرع وقت شناسایی شوند و با هر یک از آنها مباحث به صورت جزئی تر مورد بررسی و پیگیری جدی قرار بگیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code