به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، دکتر جعفری، معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همراهی دکتر محمودی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و دکتر جهان‌پناه، مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پژوهشکده بازدید کردند. دکتر نصراله زاده، رئیس پژوهشکده به ارائه گزارش فعالیت‌ها و بیان آخرین دستاوردها و زحمات محققان پرداخت و در ادامه به بیان برخی از مشکلات و چالش‌های پیش روی آن پژوهشکده اعم از مشکلات حقوقی پیش آمده برای عرصه های تحقیقاتی و همچنین عدم امکان استفاده از کشتی تحقیقاتی به دلیل مشکلات فنی و فرسودگی توضیحاتی را ارایه نمود. سپس دکتر جعفری ضمن تقدیر از زحمات همکاران اظهار داشت: اقدامات پژوهشکده اکولوژی دریای خزر را برای حفاظت از اکوسیستم دریایی منطقه بسیار حائز اهمیت است و در ادامه گفت: با توجه به اهمیت کشتی تحقیقاتی پژوهشکده پیگیری حمایت و هماهنگی‌های لازم برای حل مشکل آن از سوی سازمان و دستگاه‌های مرتبط صورت خواهد پذیرفت. وی افزود: صیانت از عرصه های تحقیقاتی علاوه بر ارزش ریالی آن، برای انجام پژوهش های کاربردی و تامین امنیت غذایی کشور بسیار حایز اهمیت است و این سازمان با تمام توان برای حفاظت از آنها تلاش خواهد نمود. در پایان دکتر جعفری و همراهان از پایلوت تولید خوراک دام از ضایعات ماهی و همچنین فارم تولید میگو این پژوهشکده بازدید نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code