به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر بهمنی در آغاز جلسه، ضمن قدردانی از همکاران، گفت: دستیابی به تعهدات موسسه بدون تلاش محققان و همکاران، مجموعه سازمان شیلات، دانشگاه ها و تمامی ارگان ها و مجموعه های ذی ربط، میسر نخواهد بود.
وی افزود: تشکیل شورای راهبردی تحقیقات شیلات که توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است، می تواند شورای بسیار موثر و پرثمری برای حوزه شیلات باشد و حتی قادر است در بهبود تدوین برنامه هفتم توسعه نیز اثر مثبتی بگذارد.
در ادامه دکتر حافظیه، گزارش کاملی از عملکرد معاونت پژوهش و فناوری موسسه در 6 ماهه اول سال جاری ارائه کرد که معرفی اعضای کمیته علمی فنی، مصوبات جلسات، طرح ها و پروژه های در حال اجرای سال 1401، وضعیت طرح و پروژه ها در راستای اولویت های سال جاری به تفکیک پژوهشکده ها و مراکز، طرح ها و پروژه های مشترک، اعتبار پرداختی پروژه های مستقل، عناوین طرح ها و پروژه های ابلاغی سال 1401، وضعیت گزارشات نهایی فروست شش ماهه به تفکیک برونداد در بخش ها و مقالات و کتاب های منتشر شده از مهمترین آنها بودند.
دکتر حافظیه همچنین در ارتباط با رویداد برگزار شده توسط موسسه در ابتدای هفته جاری، عنوان کرد: بیش از 280 عنوان نیاز احصا شده که بیش از 100 مورد آن قابلیت مطرح شدن در رویداد اصلی را دارد و می تواند متناظر با هر نیاز، یک شرکت دانش بنیان را برای رفع آن پیدا کرد.
سپس دکتر حسین زاده، گزارش عملکرد معاونت ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه را ارائه کرد. اجرای سیاست های الگویی در 12 سایت، برگزاری 281 مورد روز مزرعه، برگزاری 482 کارگاه آموزشی ترویجی، 115 مورد برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی، در اختیار قرار گرفتن 15 اپلیکیشن کاربردی برای بهره برداران، همکاری با شرکت های دانش بنیان و پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم، برگزاری 2 نشست کارگروه کارشناسان خبره منتخب موسسه و برگزاری کارگاه آموزشی کامفار از مواردی بود که دکتر حسین زاده در گزارش خود عنوان کرد.
سپس دکتر قائدنیا، آخرین وضعیت اعتبارات و عملکرد معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی را گزارش نمود. وی در این گزارش از عملکرد 5 ماهه درآمد اختصاصی سال 1401 به تفکیک موضوع، مراکز و پژوهشکده ها، پرداختی بابت اجرای پروژه های تحقیقاتی، تعهد پرداخت اعتبار موسسه و تعهدات مراکز و پژوهشکده ها، درآمد اختصاصی، عملکرد ادواری، صورت های مالی، ثبت اطلاعات در سامانه های الکترونیکی، صورت پرداخت تنخواه به مراکز و پژوهشکده ها، پرداخت پاداش بازنشستگان، اجرای 14 عنوان دوره آموزشی، امور شناورها، مستندسازی املاک غیرمنقول و فعالیت های اداره حقوقی، پرده برداشت.
در پایان، حضار نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص عملکرد معاونت ها مطرح و در نهایت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code