به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، گفت: تعداد 2 طرح شاخص، 16 پروژه شاخص و 3 گزارش نهایی فروست دار برای این پژوهشکده به ثبت رسیده است.
وی، افزود: 4 پروژه بنیادی، 4 پروژه مقدماتی، 5 پروژه کاربردی توسعه ای و 3 پروژه کاربردی فناورانه و 3 دستاورد شاخص قابل تجاری در این تقسیم بندی قرار می گیرد.
به گفته دکتر هوشمند، چاپ 5 مقاله علمی پژوهشی خارجی در مجلات مختلف، چاپ یک کتاب معتبر داخلی و چاپ یک مقاله علمی ترویجی، از جمله فعالیت های انتشاراتی پژوهشکده است.
دکتر هوشمند در ادامه به تشریح عناوین طرح ها و پروژه ها پرداخت و گفت: مولدسازی ماهی باس دریایی آسیایی در ایستگاه تحقیقاتی  ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) از مهمترین دستاوردهای پژوهشکده است.
برگزاری 128 نفر روز آموزش در قالب کارگاه آموزشی ترویجی، 7 برنامه بازدید طرح یاوران تولید و برگزاری 2 جلسه کارگروه ترویج، از مهمترین فعالیت های ترویجی پژوهشکده است که دکتر هوشمند از آنها پرده برداشت.
دکتر بهمنی رئیس موسسه، گفت: امسال شاهد رونمایی از تولید انبوه لارو ماهی سیبس در آن پژوهشکده بودیم. این موضوعی است که احتیاج به تداوم دارد و دانش فنی آن نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود. بنابراین لازم است زیرساخت های انتقال دانش فنی این دستاورد توسط پژوهشکده فراهم گردد.
پایش ماهی تیلاپیا در استان، رفع موانع زیست محیطی ماهی کپور هندی، توجه به کپورماهیان بومی استان (باربوس ماهیان) و برنامه ریزی برای کشت توام ماهیان گرمابی از دیگر مواردی بود که دکتر بهمنی در اولویت بندی وظایف پژوهشکده از آنها نام برد.
در پایان، دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه و دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه، نظرات و پیشنهادات خود را عنوان کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code