به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر صیاد بورانی رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، گفت: 2 طرح شاخص، 15 پروژه شاخص و یک یافته قابل ترویج، از اهم فعالیت های این پژوهشکده در زمان مذکور به شمار می رود که در این میان 5 پروژه بنیادی، یک پروژه مقدماتی، 2 پروژه کاربردی توسعه ای و 7 پروژه کاربردی فناورانه هستند. ضمن اینکه 3 دستاورد این پژوهشکده قابل تجاری سازی است.
5 گزارش نهایی فروست دار، چاپ 8 مقاله علمی پژوهشی داخلی خارجی، چاپ یک مقاله علمی ترویجی، چاپ 2 کتاب معتبر داخلی، شرکت در 4 کنفرانس معتبر بین المللی و دریافت یک نشان ملی از دیگر فعالیت های  انتشاراتی و افتخارات پژوهشکده به شمار می رود.
وی پس از تشریح عناوین طرح ها و پروژه های پژوهشکده متبوع خود، تولید ماهی سفید با میانگین وزن 50 گرم با غذای دستی، تولید غذای آمور به صورت آزمایشی، استفاده از پودر جلبک نانو کلروپسیس جهت تغذیه غذای زنده مصرفی لارو فیل ماهی و بیوتکنیک تکثیر و پرورش انبوه دافنی ماگنا، شیوه جمع آوری سیست و نگهداری آن و... را از مهمترین دستاوردهای سال جاری پژوهشکده دانست.
برگزاری یک روز مزرعه، یک کارگاه آموزشی ترویجی و 7 نشست ترویجی با اتحادیه ها از جمله فعالیت های ترویجی پژوهشکده است که دکتر صیاد بورانی از آنها پرده برداشت.
در ادامه دکتر بهمنی رئیس موسسه، گفت: انتظار می رود در دستاوردهای ارائه شده در سال جاری، تحققی در سطح ملی دیده شود و اثربخشی آن نمود داشته باشد.
تعیین تکلیف کیت تشخیص VHS، تعیین تکلیف فعالیت های مربوط به کپور تاتا، حضور در سایر استان ها با توجه به در اختیار داشتن طرح های خاصی که پژوهشکده داراست، از دیگر توصیه های دکتر بهمنی بود.
در ادامه، دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه و دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code