به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر نکویی فرد رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور – ارومیه، گفت: طی 6 ماه نخست سال جاری، 3 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی از همکاران مرکز به چاپ رسیده و یک طرح شاخص، 12 پروژه شاخص، 4 یافته قابل ترویج، جزو دستاوردهای مرکز بوده که یک مورد از این تعداد، بنیادی، 8 مورد کاربردی توسعه ای و سه مورد کاربردی فناورانه است.
دکتر نکویی فرد، افزود: بررسی تاثير مکانيزاسيون بر پساب مزارع دو منظوره پرورش ماهی قزل آلای رنگين کمان استان مرکزی، بررسی کارآیی مکانیزاسیون بر سطوح مختلف امنیت زیستی مزارع دومنظوره پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مرکزی، بررسی اثر ویتامینE  بر شاخص‌های فساد زی‌توده آرتمیا اورمیانا طی نگهداری در شرایط انجماد (18- درجه سانتیگراد)، بررسی شاخص های رشد و پاسخ های ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با عصاره هیدروالکلی جلبک اسپیرولینا، پایش ذخایر آرتميای دریاچه اروميه و تعيين ارتباط آن با پارامترهای اکولوژیک و بررسی و تعیین بازده اقتصادی، سهم هزینه ها و قیمت تمام شده توليد در مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگين کمان از مهمترین پروژه های مرکز است.
برگزاری 3 روز مزرعه، یک کارگاه آموزشی، 4 بازدید طرح یاوران تولید، 3 نشست ترویجی و 3 جلسه کارگروه ترویج، از فعالیت های بخش ترویج مرکز است که دکتر نکویی به آنها اشاره کرد.
در پایان دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه، ضمن تشکر از حضور فعال رئیس مرکز در سایر نقاط با توجه به محدودیت های موجود، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود فعالیت های مرکز عنوان کرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code