به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر آقایی مقدم، گفت: انجام 5 پروژه، یک یافته قابل ترویج، یک گزارش نهایی فروست دار و چاپ دو مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی از جمله دستاوردهای این مرکز به شمار می رود.
بررسی اثرات نمک و پروبیوتیک تک سل در جیره غذایی بر بقاء بچه ماهی نورس کپور (Cyprinus carpio) در برابر تنش ناگهانی شوری، بررسی امکان تکثیر مصنوعی ماهی پنگوسی مخطط (P. hypophthalmus) و تاثیر غنی‌سازی ناپلی آرتمیا با ویتامین‌های C و E بر شاخص‌های رشد و بازماندگی لاروهای آن، بررسي مقايسه اي تكثير طبيعي و مصنوعي گربه‌ماهی باله بادبانی (Pterygoplichthys spp.)، بررسي و ارزيابي وضعيت اقتصادي اجتماعي صيد پره در محدوده استان گلستان و بررسی خصوصيات توليد مثلی کپور و کلمه در پره های صیادی سواحل ایرانی دریای خزر1400-1398 از مهمترین پروژه های مرکز بود که دکتر آقایی مقدم به تفکیک آنها را تشریح کرد.
وی در ارتباط با فعالیت های ترویجی، گفت: دو برنامه روز مزرعه، 6 بازدید طرح یاوران تولید و برگزاری 4 دوره آموزشی کارشناسان پهنه، از مهمترین فعالیت های ترویجی مرکز است.
در پایان دکتر حافظیه، ضمن تشکر از رییس و همکاران مرکز، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص عملکرد ارایه شده بیان کرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code