به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، به مناسبت برگزاری ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان وبینار تخصصی توسط دکتر سیدمحمد صلواتیان، محقق پژوهشکده تحت عنوان "طراحی و ساخت سیستم فایکولب و کشت انبوه جلبک های اقتصادی" با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور اساتيد، دانشجويان، محققين و كارشناسان برگزار شد. وی اظهار داشت: از شروع کشت خالص جلبک با کاربردهای مختلف حدود یک قرن گذشته و امروزه هرباریوم های جلبکی زیادی در کشورهای مختلف تاسیس شده است. کشت آزمایشگاهی جلبک بر پایه نتایج به دست آمده توسط همین محققین در سایر کشورها استوار می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code