دوشنبه بیست و سوم آبان 1401 

سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان

سخنرانی علمی تحت عنوان " قابلیت فایتوبیوتیکی عصاره برگ گیاه سنبل آبی به عنوان مکمل تغذیه ای در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد" توسط دکتر رودابه روفچائی برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 606 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، سخنرانی علمی تحت عنوان "قابلیت فایتوبیوتیکی عصاره برگ گیاه سنبل آبی به عنوان مکمل تغذیه ای در پرورش قزل آلای رنگین کمان انگشت قد" مورخ 22 آبان 1401 در پژوهشکده توسط دکتر رودابه روفچائی ارائه گردید. در این سخنرانی حضور متابولیت های ثانویه و فیتوشیمی برگ گیاه مهاجم سنبل آبی به عنوان یک محرک پیش برنده طبیعی رشد (NGP) مورد بررسی قرار گرفت و استفاده از عصاره های به دست آمده از برگ این گیاه به عنوان مکمل غذائی در ساخت غذای پرورش ماهی قزل آلا بیان گردید. نتایج حاکی از آن بود که استفاده از عصاره های هیدرومتانلی بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی و ایمنی غیر اختصاصی موثر بوده و می تواند به عنوان یک مکمل غذائی مورد بهره برداری در پرورش بچه ماهیان انگشت قد قزل آلا قرار گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code