به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، جلسه توسعه پرورش ماهیان خاویاری در استان گلستان با حضور مدیر کل توسعه سرمایه گذاری استانداری، مدیر کل شیلات، رئیس مرکز، مدیر امور ماهیان خاویاری کارشناسان محیط زیست، امور آب، امور اراضی و کارشناسان اداره کل شیلات در سالن جلسات اداره کل شیلات استان گلستان برگزار شد. ابتدا دکتر جباری، مدیر کل شیلات در خصوص لزوم توسعه این صنعت در استان و استفاده از آب دریا جهت پرورش توضیحاتی داد و گفت: با توجه به وجود تالاب بین المللی گمیشان و خلیج گرگان، تنها 2/5 کیلومتر سواحل گلستان در ارتباط با دریا بوده و امکان واگذاری جهت پرورش ماهیان خاویاری را دارد. مهندس وفایی، مدیر کل توسعه سرمایه گذاری استان نیز گفت: با توجه به امکانات موجود، دستگاه ها باید در خصوص مکان یابی و رفع موانع همت کنند. دکتر آقایی مقدم، رئیس مرکز نیز جهت هر گونه کمک در خصوص مکان یابی و امکان سنجی پرورش ماهیان خاویاری در سواحل جنوب شرق اعلام آمادگی نمود. دکتر خیرآبادی و مهندس شفیعی از محیط زیست و امور آب، در خصوص تعیین حریم بسترتالاب گمیشان توضیحاتی ارائه نمودند. مهندس جهانشانی، از کارشناسان محیط زیست در خصوص پیشینه مجوزهای کارگاه ها و مجتمع های ماهیان خاویاری در استان توضیحاتی داد. در پایان مقررگردید ضمن تسریع در روند تعیین حریم تالاب، بازدید میدانی از 3 نقطه مورد نظر انجام گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code