به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، طبق هماهنگی قبلی به عمل آمده از سوی مدیر مدرسه دخترانه غیر دولتی هدف، دانش آموزان دوره دوم آن مدرسه در قالب یک اردوی علمی از موزه مرکز بازدید کردند. طی این بازدید، توضیحات آموزشی و اهمیت زیستی و علوم شناسی محیط زیست دریایی توسط رئیس مرکز، دکتر اشکان اژدری و مسئول محیط زیست دریایی، دکتر امین راد برای دانش آموزان ارایه داده شد. در این بازدید برای برگزاری دوره های ترویجی_ مجازی در راستای ترویج غذای سالم و موضوع ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان در کشور با مدیر مدرسه هماهنگی های لازم صورت گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code