به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، سخنرانی علمی با عنوان "مدیریت پرورش ماهیان خاویاری" توسط دکتر رضا قربانی واقعی، عضو هیأت علمی انستیتو به صورت وبیناری برگزار گردید. وی به تاریخچه ای از پرورش ماهیان خاویاری، مصرف سرانه ماهی در ایران و جهان و گونه های اصلی پرورشی ماهیان خاویاری در برخی کشورها اشاره کرد. سپس در ارتباط با تراکم مناسب، درصد غذادهی، میزان رشد و فاکتورهای مناسب فیزیکی و شیمیایی آب در مراحل مختلف پرورش ماهیان خاویاری و مواردی در خصوص پرورش ماهی در حوضچه های بتونی 8 ضلعی و گرد، حوضچه های پیش ساخته زینکالیوم و گالوانیزه، قفس، سیستم مدار بسته (درام فیلتر، بیوفیلتر، ازون ژنراتور،UV ) و استخر خاکی مطالبی را بیان کرد. ایشان در سخنان خود خاطر نشان کرد گسترش استفاده از سیستم باز چرخش آب و مدار بسته در مزارع پرورش ماهیان خاویاری کشور می تواند نیاز به آب تازه را تا حد بسیار زیادی کاهش داده و با افزایش حجم آب در گردش موجب افزایش تولید ماهی گردد. همچنین پیشنهاد کرد تحقیقات جامعی برای بومی سازی سیستم مدار بسته و پژوهش های تکمیلی در خصوص پرورش ماهیان خاویاری در استخر خاکی و قفس انجام شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code