به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در راستای پروژه های توانمندسازی آبزی پروران در ارتقاء تولید معاونت ترویج و انتقال یافته های موسسه، برگزاری وبینار آموزشی ارتقاء تولید در مزارع پرورش ماهیان سردآبی با حضور پرورش دهنده نمونه ماهیان سردآبی به روش متراکم و همچنین به روش متداول در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین با هدف انتقال تجربیات پرورش دهندگان و کارشناسان این بخش به صورت مجازی و با حضور 88 نفر از بهره برداران، تولیدکنندگان و جمعی از کارشناسان شیلات استان ها و کارشناسان پهنه و محققین معین استان ها برگزار شد. در این وبینار آقایان مجید رمضانی (پرورش دهنده نمونه ملی استان کهگیلویه و بویراحمد) و محمدرضا احمدی مؤید (پرورش دهنده نمونه ملی استان آذربایجان شرقی) ضمن ارائه شرح فعالیت های مزرعه، عوامل موفقیت تولید در مزرعه و توصیه های فنی و اقتصادی را توضیح دادند. همچنین در ادامه به پرسش های شرکت کنندگان در وبینار پاسخ داده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code