شنبه پنجم آذر 1401 

سخنرانی علمی در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری

سخنرانی علمی با عنوان "بررسی اثر سایز و غلظت میکروپلاستیک پلی استایرن بر سیستم ایمنی و آسیب های بافتی در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus ) به عنوان مدل زیستی در شرایط آزمایشگاهی" در پژوهشکده برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 436 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، سخنرانی علمی تحت عنوان "بررسی اثر سایز و غلظت میکروپلاستیک پلی استایرن بر سیستم ایمنی و آسیب های بافتی در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus ) به عنوان مدل زیستی در شرایط آزمایشگاهی" به صورت وبینار در پژوهشکده توسط دکتر طاهره باقری برگزار شد.
خلاصه این سخنرانی به شرح زیر است:
همگام با صنعتی شدن جوامع بشری، نگرانی از آلودگی اکوسیستم های آبی به مشتقات پلاستیکی بسیار جدی است و زندگی موجودات را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق اثر سایز میکروپلاستیک پلی استیرن را بر فیزیولوژی ماهی کاراس بررسی کرده است. ماهی در معرض دو سایز (0.25 و 8 میکرون) با غلظت های مختلف قرار گرفت. ماهی در مرحله اول در معرض غلظت 300 میلی گرم در لیتر به مدت 168 ساعت قرار گرفت. از آبشش، کبد و روده ها هر 24 ساعت جهت بررسی تجمع میکروپلاستیک  نمونه برداری شد. سپس ماهی در تیمارهایی با سه غلظت0/05، 0/5 و 5 میلی گرم در لیتر با دو سایز 0/25 و 8 میکرون به مدت 28 روز مورد بررسی قرار گرفت. تجمع زیستی پلی استایرن در اندام های مذکور تایید شد. به علاوه تخریب بافتی در اندام ها وابسته به سایز و غلظت پلی استایرن مشاهده گردید. فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی ماهیان در معرض پلی استایرن افزایش یافته و بیان ژن های مربوط به آنتی اکسیدانت ها فزاینده بوده است. به طور کلی نتایج این تحقیق اثر مخرب میکروپلاستیک پلی استایرن را بر ماهی به روشنی نشان داده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code