شنبه پنجم آذر 1401 

جلسه مشترک با اداره کل دامپزشکی استان گلستان

جلسه ای با مدیر کل دامپزشکی استان گلستان در جهت هم افزایی و همکاری های بیشتر در زمینه تحقیقات میگو در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 232 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، جلسه ای با مدیر کل دامپزشکی استان در جهت هم افزایی و همکاری های بیشتر در زمینه تحقیقات میگو با حضور دکتر آقائی مقدم، دکتر حسینی و دکتر قره وی از مرکز، دکتر کاووسی، و دکتر فکوری، مدیر کل و رئیس اداره بهداشت آبزیان اداره کل دامپزشکی در مرکز برگزار شد. ابتدای جلسه گزارشی در خصوص کندی رشد میگوی موجود در سایت میگوی گمیشان و ضرورت اجرای پروژه شناسایی و پایش بیماری EHP در سایت گمیشان ارائه گردید و سپس دکتر آقائی مقدم توضیحاتی در خصوص وضعیت تولید در سایت را بیان کرد. دکتر کاووسی در کنار پایش بیماری اولویت اول استان و سایت راه اندازی تکثیر میگو در استان اعلام کرد و در این خصوص بر اهمیت جایگاه مرکز تحقیقات تاکید نمود. در نهایت مقرر گردید که مرکز پروپوزال پایش بیماری های عفونی WSD ، AHPND و EHP را به صورت یک پروژه واحد به دامپزشکی ارائه دهد.  در پایان نیز بازدید کوتاهی از آزمایشگاه بهداشت آبزیان مرکز صورت گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code