به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، جلسه 349 شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در سالن اداره کل شیلات مازندران (شهرستان بابلسر) با دستور جلسه ارائه نقطه نظرات مراکز پژوهشی استان در خصوص برگزاری هفته پژوهش و رهنمودهای رئیس سازمان جهاد استان برگزار گردید. دکتر نصراله زاده، رئیس پژوهشکده در خصوص هفته پژوهش اعلام کرد، موضوعات ترویجی در سامانه پژوهشی استان مد نظر قرار گیرد. در نهایت مهندس عنایتی در جمع بندی بیان نمود به سه نکته فعالیت بیشتر و مطلوب تر شورای تات استان، تشکیل کارگروه هفته پژوهش جهت هر چه بهتر برگزاری آن و انسجام و یکپارچگی بخش های اجرا و تحقیقات تاکید کرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code