به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، سخنرانی علمی تحت عنوان "مکان سنجی پرورش آبزیان ساحلی با استفاده از سیستم تجزیه تحلیل داده ها" توسط مهندس محمود نوان مقصودی از محققین در سالن همایش این پژوهشکده برگزار گردید. در این سخنرانی به انتخاب مکان مناسب در مناطق ساحلی دریا بر اساس روش "تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA )" با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی، اقتصادی_ اجتماعی و همچنین مدل های هیدرو دینامیک اشاره گردید که می تواند تعارضات بین ذینفعان مناطق ساحلی را بر اساس یک ارزیابی جامع به حداقل رساند، که این امر می تواند موجب ایجاد توسعه ای پایدار در مناطق ساحلی شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code